Spolupracujeme s

OZ ZELENÁ INICIATÍVA

Občianske združenie Zelená iniciatíva je dobrovoľným združením občanov. Cieľom združenia je podpora, rozvíjanie a organizovanie záujmových aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia. Tento cieľ dosahuje nasledovnými činnosťami:

 • Výučba mládeže a dospelých v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia vo forme prednášok, workshopov, seminárov a kurzov.
 • Prezentácia vzdelávacích aktivít na verejných a na súkromných podujatiach ako sú konferencie, semináre a stretnutia cieľových skupín.
 • Účasť na rôznych vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatiach.
 • Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí.
 • Organizovanie vzdelávacích prednášok, workshopov, seminárov a kurzov.
 • Účasť na podujatiach súvisiacich s trvalo obnoviteľným rozvojom a životným prostredím na Slovensku a v zahraničí.
 • Podpora projektov a  podujatí v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia vrátane poskytovania štipendií a finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia.
 • Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených členov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia vrátane poskytovania štipendií a finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia.
 • Podpora ďalšieho vzdelávania členov združenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia, vrátane finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia.
 • Organizácia vzdelávacích pobytov pre členov združenia.
 • Organizácia denných letných táborov pre deti a mládež do 18 rokov.
 • Propagácia cieľov a činností združenia v masmédiách.
 • Iné spoločenské aktivity členov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia.

Kontakt

OZ Zelená iniciatíva
Adresa: Trenčianska 696/37, 821 09 Bratislava
Telefón: +421 904 883 231
E-mail: ozzelenainiciativa@gmail.com

EHB Meridian s.r.o.