Energetickému hodnoteniu budov sa venujeme od roku 2010, tak vo fáze projektovania ako aj po realizácii projektov, a počet zákaziek už presiahol číslo 250. Energetické audity vykonávame od roku 2012 a doteraz sme spracovali viac ako 25 energetických auditov veľkých podnikov a viac ako 10 účelových energetických auditov a odborných posudkov.

Vybrané referencie ukazujú široký záber našej činnosti a skutočnosť, že spokojní klienti sa k nám vracajú.

ENERGETICKÝ AUDIT

 • Energetický audit pre spoločnosť GGT a.s., 2022
 • Energetický audit pre spoločnosť MONDELEZ SLOVAKIA s.r.o., 2021
 • Energetický audit pre spoločnosť RONA a.s., 2021
 • Energetický audit pre spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., 2021
 • Energetický audit pre spoločnosť SLOMATEC s.r.o., 2021
 • Energetický audit pre spoločnosť GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o., 2021
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť ZVS Holding a.s., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť ZVS Impex a.s., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť ATLAN Group s.r.o., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., 2016 a 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť Commerzbank AG, Česká republika, 2016 a 2020
 • Energetický audit pre spoločnosť Commerzbank AG, Slovenská republika, 2016 a 2020
 • Energetický audit pre spoločnosť Commerz Systems GmbH, Česká republika, 2016
 • Energetický audit pre spoločnosť SE predaj s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť OaBSE a.s., 2015 a 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovnaft montáže a opravy s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť ANTOLIN s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, 2015 a 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, 2015 a 2019
 • Energetický audit pre spoločnosť Agrostaar KB s.r.o., 2014
 • Energetický audit pre spoločnosť Mondelez SR Production s.r.o., 2013 a 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenská Grafia a.s., 2013 a 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Foxconn s.r.o., 2013 a 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., 2013

ÚČELOVÝ ENERGETICKÝ AUDIT

 • Účelový energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., 2022
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s., 2021
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť RONA a.s., 2021
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť ZVS Holding a.s., 2021
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., 2020
 • Odborný posudok: Zníženie emisií CO2 pri realizácii Akčného plánu na roky 2020 - 2030 pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 2020
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť RONA a.s., 2019
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť ZVS Impex a.s., 2019
 • Účelový energetický audit Spojenej školy Myjava ku žiadosti o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, 2016
 • Účelový energetický audit Obecného úradu Heľpa ku žiadosti o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, 2016
 • Účelový energetický audit pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, 2016
 • Účelový energetický audit pre spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY a.s., 2015
 • Technická asistencia pre Európsku investičnú banku a Tatrabanku v projekte „Zelená iniciatíva“, 2012- 2016

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Energetické certifikáty budov na Slovensku vypracované od roku 2010:

  • Budovy na bývanie   – rodinné domy – viac ako 150 objektov

                                    – bytové domy – 30 objektov

  • Nebytové budovy     – administratívne budovy – 15 objektov

                                    – budovy škôl a školských zariadení – 8 objektov

                                    – budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení – 1 objekt

                                    – športové haly a iné budovy určené na šport – 2 objekty

                                    – budovy pre veľko- a maloobchodné služby – 12 objektov

  Energetické certifikáty obchodných domov rakúskeho obchodného reťazca KIKA a LEINER v Rakúsku a v Českej republike, 2012

  ENERGETICKÉ HODNOTENIE

  Energetické hodnotenia pre bytové i nebytové budovy na Slovensku vypracované od roku 2010 (viac ako 70 projektov):

                                         – tepelnotechnické posúdenie konštrukcií,

                                         – výpočet tepelných strát,

                                         – posúdenie tepelných mostov,

                                         – návrh opatrení na zníženie spotreby energie v budovách.

  EHB Meridian s.r.o.