Vybrané referencie

ENERGETICKÝ AUDIT

 • Energetický audit pre spoločnosť ZVS Holding a.s., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť ZVS Impex a.s., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť ATLAN Group s.r.o., 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenská Grafia a.s., 2013 a 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Mondelez Production s.r.o., 2013 a 2017
 • Energetický audit pre spoločnosť Foxconn s.r.o., 2013 a 2017
 • Špeciálny energetický audit Spojenej školy Myjava ku žiadosti o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, 2016
 • Špeciálny energetický audit Obecného úradu Heľpa ku žiadosti o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, 2016
 • Technická asistencia pre Európsku investičnú banku a Tatrabanku v projekte „Zelená iniciatíva“, 2012- 2016
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., 2016
 • Energetický audit pre spoločnosť Commerzbank AG, Česká republika, 2016
 • Energetický audit pre spoločnosť Commerz Systems GmbH, Česká republika, 2016
 • Špecializovaný energetický audit pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, 2016
 • Energetický audit pre spoločnosť SE predaj s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť OaBSE a.s., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť Slovnaft montáže a opravy s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť ANTOLIN s.r.o., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, 2015
 • Špeciálny energetický audit pre spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY a.s., 2015
 • Energetický audit pre spoločnosť Agrostaar KB s.r.o., 2014
 • Energetický audit pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., 2013

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Energetické certifikáty budov na Slovensku vypracované od roku 2010:

  • Budovy na bývanie   – rodinné domy – viac ako 120 objektov

                                    – bytové domy – 23 objektov

  • Nebytové budovy     – administratívne budovy – 9 objektov

                                    – budovy škôl a školských zariadení – 5 objektov

                                    – budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení – 1 objekt

                                    – športové haly a iné budovy určené na šport – 2 objekty

                                    – budovy pre veľko- a maloobchodné služby – 10 objektov

  Energetické certifikáty obchodných domov rakúskeho obchodného reťazca KIKA a LEINER v Rakúsku a v Českej republike, 2012

  ENERGETICKÉ HODNOTENIE

  Energetické hodnotenia pre bytové i nebytové budovy na Slovensku vypracované od roku 2010 (viac ako 50 projektov):

                                         – tepelnotechnické posúdenie konštrukcií,

                                         – výpočet tepelných strát,

                                         – posúdenie tepelných mostov,

                                         – návrh opatrení na zníženie spotreby energie v budovách.

  EHB Meridian s.r.o.